Reservasjon av bil

Velg det kjøretøyet du ønsker å reservere:
Type kjøretøy *
Hentested *
Velg tidsrom og hente-/leveringssted:
Fra dato *
Fra klokken *
Leveringssted *
Til dato *
Til klokken *
Kjøretøy kan utleveres/innleveres Lakselv Lufthavn Banak mot et tillegg på kr 180,00. Dersom kjøretøy reserveres utenom vanlig kontortid (ukedager 08.30-16.00) og skal utleveres før ordinær kontortid, tilkommer et gebyr på kr 150,00.